Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (2): 3

Szanowni Państwo,

Pisząc te słowa w czasie trwających już wiele dni silnych mrozów, zastanawiam się nad wpływem bardzo niskich temperatur w zimie na naszą codzienną aktywność fizyczną. Na pewno mamy zbyt mało rekreacyjnego ruchu o tej porze roku. Zachęcam więc do regularnej gimnastyki, ćwiczeń na siłowni lub chodzenia na pływalnię. W długie zimowe wieczory polecam również lutowy numer Kardiologii po Dyplomie. Co znajdujemy w tym numerze? 

Kardiologia stała się inwazyjną dziedziną medycyny. Przezskórne interwencje wieńcowe, wszczepienia stymulatorów, defibrylatorów, zabiegi elektrofizjologiczne oraz zabiegi w strukturalnych chorobach serca stanowią szeroki arsenał inwazyjnej terapii w kardiologii. Doc. Maciej Lesiak przedstawia powikłania, które mogą wystąpić u chorego poddanego przezskórnej interwencji wieńcowej. To ważne informacje dla lekarza dyżurnego nadzorującego chorych po takich zabiegach, ale warto także pamiętać o odległych niepożądanych skutkach interwencji.

Czy u chorego z zastoinową zdekompensowaną niewydolnością serca, niereagującego na leki diuretyczne można zwalczyć hiperwolemię? Tak, o tym mówi artykuł autorów z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi. Jak i kiedy zastosować ultrafiltrację, jakie są przeciwwskazania i powikłania tej metody? Warto przeczytać, warto wyposażyć oddział intensywnej terapii kardiologicznej leczący chorych z ciężką oporną niewydolnością serca w urządzenie do ultrafiltracji.

Różnicowanie częstoskurczów to zadanie, które od lat wzbudza emocje u zdających egzaminy z kardiologii. Podejmuje się go prof. Romuald Ochotny, wskazując algorytmy diagnostyczne pomocne w rozwiązywaniu tej zagadki. Polecam wszystkim, w szczególności osobom przygotowującym się do egzaminu.

Niektórzy chorzy po wszczepieniu sztucznej zastawki serca nie uzyskują oczekiwanej poprawy wydolności fizycznej. Badanie echokardiograficzne wykazuje podwyższony gradient przez zastawkę. Dlaczego tak się dzieje? Jedną z kilku przyczyn jest dobranie zbyt małego rozmiaru zastawki dla chorego. O niedopasowaniu zastawki traktuje artykuł doc. Marii Olszowskiej z Krakowa. Jak rozpoznawać oraz jak zapobiegać dysproporcji między rozmiarem sztucznej zastawki a wielkością naturalnego ujścia? W tej pracy znajdziemy ważne informacje praktyczne.

Kolejny artykuł opisuje aktualne poglądy oraz tradycyjne i nowe metody postępowania u chorych z rozpoznaniem kardiomiopatii połogowej. Dr Agnieszka Olszanecka i prof. Danuta Czarnecka w interesujący sposób przedstawiają patogenezę tego schorzenia oraz różnicowanie z innymi postaciami kardiomiopatii.

W dziale diagnostycznym znajdziemy ciekawy przypadek w Echoporadzie i „zagadkowe” zdjęcia w Echoszaradzie.

Najciekawsze publikacje z ostatniego miesiąca opracowane przez dr Martę Załęską-Kocięcką oraz Piotra Górala zamykają lutowy numer Kardiologii po Dyplomie.

Zapraszam wszystkich czytelników naszego pisma na Kongres Akademia po Dyplomie Kardiologia, który odbędzie się 16-17 marca 2012 w Warszawie.

Do zobaczenia na Kongresie.

Do góry