Kardiologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2012

Spis treści

01/2012
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr