Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (2): 49-50

Kobieta, lat 36. Jakie patologie można rozpoznać na zamieszczonych rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi długiej.

Medium 21

Rycina 2. Tryb doplera ciągłego. Projekcja przymostkowa w osi długiej.

Medium 31

Rycina 3. Tryb 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej.

Medium 41

Rycina 4. Tryb 2D. Projekcja koniuszkowa czterojamowa.

Medium 51

Rycina 5. Tryb kolorowego doplera. Projekcja koniuszkowa czterojamowa.

Medium 61

Rycina 6. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej (zmodyfikowana).

Rozwiązanie:

1. Ubytek części błoniastej przegrody międzykomorowej (ryc. 1, 2).

2. Mały przeciek lewo-prawy przez przegrodę międzykomorową (ryc. 1, 2).

3. Nieznaczne powiększenie jamy lewej komory (ryc. 3).

4. Zwyrodnienie gąbczaste mięśnia prawej i lewej komory (ryc. 4, 5).

5. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej (ryc. 4-6).

6. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej z przeciekiem lewo-prawym (ryc. 6).

Do góry