Echokardiografia od podstaw

Wprowadzenie - Echokardiografia od podstaw

Edyta Płońska-Gościniak

Pracownia Echokardiografii, Kliniki Kardiologii PUM w Szczecinie

Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (11): 33

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W niniejszym numerze przedstawiamy ostatnią część znakomitego cyklu dotyczącego chorób układu krążenia u kobiet w ciąży w ujęciu echokardiograficznym. Tym razem temat niezwykle ważny i trudny – wady wrodzone serca. Kolejny raz w dziale Echokardiografia od podstaw staramy się udowodnić, że znajomość podstaw echokardiografii, którą w ciągu ostatnich 5 lat na bieżąco uzupełniamy i rozwijamy wspólnie z naszymi Czytelnikami, pozwala jednocześnie zastosować wiedzę echokardiograficzną w praktyce klinicznej w celu optymalnego leczenia naszych chorych… I jeszcze pouczająca zagadka echokardiograficzna.

Edyta Płońska-Gościniak

Do góry