Kardiologia po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2011

Spis treści

11/2011
Echokardiografia od podstaw
Testy wysiłkowe w kardiologii
Diagnostyka obrazowa
Echokardiografia od podstaw
Kardiologia inwazyjna
Testy wysiłkowe w kardiologii
Wady serca
Echokardiografia od podstaw
Diagnostyka obrazowa
Ekg
Wady serca
Od redakcji
Praktyka kliniczna