Wady serca

Wprowadzenie - Wady serca

Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (11): 43

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Duszność jest często zgłaszanym przez pacjentów kardiologicznych objawem chorobowym. Jedną z jego przyczyn jest nadciśnienie w krążeniu płucnym, które może mieć bardzo różną etiologię. By rozpoznać nadciśnienie płucne, należy wykonać inwazyjny pomiar ciśnień w krążeniu płucnym, w praktyce badanie echokardiograficzne pozwala metodą pośrednią ocenić jego prawdopodobieństwo, a niekiedy także jego przyczynę. Dokładna diagnostyka nadciśnienia płucnego może wymagać wykonania jeszcze innych badań diagnostycznych, jak angio-TK tętnic płucnych, oraz cewnikowania prawego serca. Artykuł zamieszczony poniżej poświęcony jest zagadnieniu żylnego nadciśnienia płucnego, którego przyczyną jest dysfunkcja lub niewydolność lewej komory serca, a niekiedy wada zastawki mitralnej. W praktyce można spotkać się z przypadkami nieproporcjonalnie wysokiego, do postawionego rozpoznania, nadciśnienia płucnego, gdy przyczyna nadciśnienia jest złożona. Uzyskanie efektu terapeutycznego zależy w dużym stopniu od właściwego rozpoznania.


Zbigniew Gąsior

Do góry