Diagnostyka obrazowa

Wprowadzenie - Diagnostyka obrazowa

Magdalena Zagrodzka

Euromedic Diagnostics Polska

Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (11): 61

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Listopad to zazwyczaj dla większości z nas miesiąc refleksyjny. Aura za oknem nie nastraja optymistycznie. Być może ten refleksyjny nastrój spowodował, że w listopadowym numerze postanowiłam zrobić przerywnik w Vademecum kardiologa i kardiochirurga na rzecz rozważań o przypadkowych znaleziskach w badaniach kardiologicznych. Uzupełnione zostaną opisem ciekawego przypadku autorstwa doktor Grażyny Gordzelewskiej i doktora Krzysztofa Palonki z zespołu NZOZ „Puls” w Zielonej Górze. Artykuł celowo rozpoczęłam cytatem z Lwa Tołstoja o wieloznacznym wydźwięku. W moim odczuciu pasuje on wyjątkowo do problematyki znalezisk przypadkowych w badaniach kardiologicznych, która jest dość złożona, a czasami od przybytku, jakiego dostarcza tomografia komputerowa, może nawet rozboleć głowa.

Magdalena Zagrodzka

Do góry