Wady serca

Wprowadzenie - Wady serca

Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (8): 47

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Skuteczne i bezpieczne leczenie przeciwkrzepliwe jest ważnym elementem prowadzenia większości chorych z wadami serca, a w szczególności ze wszczepioną sztuczną zastawką.
Nie u wszystkich udaje się utrzymać wskaźnik INR w terapeutycznym zakresie, a konsekwencją tego są krwotoczne lub zakrzepowe powikłania. U niektórych chorych dochodzi do niespodziewanych powikłań zakrzepowo-zatorowych nawet mimo dobrze prowadzonego leczenia przeciwkrzepliwego. Prezentujemy Państwu niezwykle interesujący przypadek chorej ze złożoną wadą serca, powtarzającymi się powikłaniami zatorowymi, u której zastosowano nową metodę przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka, by zapobiegać dalszym powikłaniom zatorowym.

Kardiolodzy z I Kliniki Kardiologii z Katowic-Ochojca kierowanej przez prof. Marię Trusz-Gluzę mają już pewne doświadczenie w wykonywaniu tych nadal unikalnych zabiegów, a prezentowany poniżej jest szczególny z racji nietypowych wskazań i dużego ryzyka ze strony chorego. Być może w przyszłości takie zabiegi będą stanowić dodatkową propozycję dla chorych, u których farmakoterapia jest niewystarczająca albo ryzykowna.

Zbigniew Gąsior

Do góry