Kardiologia po Dyplomie Nr 08 (sierpień) / 2011

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

08/2011
Od redakcji
Śródbłonek w chorobach układu krążenia
Ekg
Echokardiografia od podstaw
Wady serca
Kardiologiczna opieka ambulatoryjna
Kardiologia inwazyjna
Testy wysiłkowe w kardiologii
Elektrostymulacja
Diagnostyka obrazowa
Echokardiografia od podstaw