Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (9): 47-48
Mężczyzna, lat 59. Jakie patologie można rozpoznać na rycinach?


Medium 11

Rycina 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej.

Medium 21

Rycina 2. Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Tryb kolorowego doplera.

Medium 31

Rycina 3. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej.

Medium 41

Rycina 4. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej. Tryb doplera pulsacyjnego.

Medium 51

Rycina 5. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa.

Medium 61

Rycina 6. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa.

Rozwiązanie:

1. Powiększenie jamy lewego przedsionka (ryc. 1).

2. Niedomykalność zastawki mitralnej – przeciek okołozastawkowy (ryc. 2).

3. Niedomykalność zastawki trójdzielnej (ryc. 2).

4. Poszerzony pień tętnicy płucnej (ryc. 3).

5. Nadciśnienie płucne (ryc. 4).

6. Tętniak rzekomy jatrogenny – po implantacji elektrody do jamy prawej komory (ryc. 5, 6).

Do góry