Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (8): 43-44

Kobieta, lat 80. Jakie patologie można rozpoznać na rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej.

Medium 21

Rycina 2. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa.

Medium 31

Rycina 3. Tryb doplera ciągłego. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej.

Medium 41

Rycina 4. Tryb doplera ciągłego. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa.

Medium 51

Rycina 5. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa.

Medium 61

Rycina 6. Tryb doplera ciągłego. Projekcja koniuszkowa czterojamowa.


Rozwiązanie:

1. Powiększenie jamy prawej komory (ryc. 1).

2. Przerost mięśnia lewej komory (ryc. 1).

3. Poszerzenie pnia płucnego (ryc. 2).

4. Niedomykalność zastawki płucnej (ryc. 3).

5. Niedomykalność zastawki aortalnej (ryc. 4).

6. Poszerzenie żyły głównej dolnej (ryc. 5).

7. Niedomykalność zastawki mitralnej (ryc. 6).

Do góry