Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (7): 63-64

Mężczyzna, lat 35. Jakie patologie można rozpoznać na rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Prezentacja 2D. Projekcja przymostkowa w osi długiej.

Medium 21

Rycina 2. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przymostkowa w osi długiej.

Medium 3 nowa

Rycina 3. Tryb doplera ciągłego. Projekcja przymostkowa w osi krótkiej.

Medium 41

Rycina 4. Tryb obrazowania jednopłaszczyznowego (M-mode). Projekcja koniuszkowa czterojamowa.

Medium 51

Rycina 5. Prezentacja 2D. Projekcja podmostkowa.

Medium 61

Rycina 6. Prezentacja 2D. Projekcja nadmostkowa.


Rozwiązanie:

1. Przerost mięśnia lewej komory (ryc. 1).

2. Przeciek okołozastawkowy – przy przednim brzegu pierścienia zastawki aortalnej (ryc. 1, 2).

3. Mała stenoza zastawki płucnej (ryc. 3).

4. Niedomykalność zastawki płucnej (ryc. 3).

5. Nadciśnienie płucne (ryc. 3).

6. Upośledzona funkcja kurczliwa prawej komory (ryc. 4).

7. Poszerzenie łuku aorty (ryc. 6).

Do góry