Kardiologia po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2012

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07/2012
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Choroby osierdzia
Choroby naczyń
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo