Kardiologia po Dyplomie Nr 07 (lipiec) / 2012

Spis treści

07/2012
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Choroby osierdzia
Choroby naczyń
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo