Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoszarada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie

Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (6): 59-60

Mężczyzna, lat 25. Jakie patologie można rozpoznać na rycinach?

Medium 11

Rycina 1. Prezentacja 2D. Projekcja koniuszkowa, czterojamowa

Medium 21

Rycina 2. Prezentacja 2D. Projekcja przezprzełykowa dolna.

Medium 31

Rycina 3. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa górna (poprzeczna).

Medium 41

Rycina 4. Tryb doplera ciągłego. Projekcja koniuszkowa pięciojamowa.

Medium 51

Rycina 5. Tryb kolorowego doplera. Projekcja przezprzełykowa górna (w osi długiej aorty).

Medium 61

Rycina 6. Obrazowanie 2D. Projekcja przezprzełykowa górna (w osi długiej aorty).

Rozwiązanie:

1. Powiększenie jamy prawej komory (ryc. 1).

2. Dodatkowe echa (skrzepliny, wegetacje?) związane z elektrodą (ryc. 2).

3. Drobne zmiany organiczne płatków zastawki aortalnej (ryc. 3).

4. Mała niedomykalność aortalna (ryc. 3, 4).

5. Zwężenie drogi odpływu lewej komory (LVOTO) (ryc. 4, 5).

6. Poszerzenie aorty wstępującej (ryc. 6).

Do góry