Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (1): 53-54

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Nowy rok rozpoczynamy prezentacją badań dwóch młodych mężczyzn. U pierwszego z nich, opisanego w Echoporadzie, stwierdzono rzadką obecnie poreumatyczną stenozę zastawki mitralnej. Wnikliwa ocena zebranego materiału ma prowadzić Państwa do podjęcia decyzji, czy mężczyznę nadal obserwować, poddać go zabiegowi plastyki balonowej, czy może od razu operować. Warto na tym przykładzie przypomnieć sobie wiedzę o czynnikach determinujących ten wybór oraz zwrócić uwagę na elementy rzadziej brane pod uwagę. Echoszarada prezentuje mężczyznę już po operacji kardiochirurgicznej, polegającej na resekcji drogi odpływu lewej komory z powodu jej włóknisto-mięśniowego zawężania. Czuję się w obowiązku wyjaśnić, że kardiochirurdzy przeprowadzający zabieg byli zmuszeni do wymiany natywnej zastawki mitralnej na bioprotezę z powodu jej uszkodzenia. Czy wszystko w prezentowanych obrazach jest już jak należy? Proszę o zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości.
Korzystając z okazji, składam wszystkim Czytelnikom Kardiologii po Dyplomie najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Ktoś powiedział, że ludzie, którzy nie mają czasu, czynią najmniej. Miejmy go zatem. Tego Państwu i sobie życzę na kolejnych 12 miesięcy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dane kliniczne:

Mężczyzna, lat 30, ze stenozą zastawki mitralnej (prawdopodobnie po przebytej gorączce reumatycznej) został przyjęty do kliniki w celu oceny stopnia zaawansowania [...]

Pytanie:

Czy przyjęcie strategii zachowawczej i dalsza obserwacja chorego jest postępowaniem słusznym? Która z cech badania echokardiograficznego może najbardziej niepokoić?
Do góry