Kardiologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2013

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2013
Od redakcji
Niewydolność serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Kardiologia interdyscyplinarna
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka tk, mr