Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (3): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Minął 2012 rok, który wedle różnych przepowiedni miał być ostatnim w historii kuli ziemskiej. Zapowiadany koniec świata nie nastąpił. Początek nowego roku to okres podsumowań dokonań roku ubiegłego. Uważam, że 2012, mimo ogólnoświatowego kryzysu oraz pewnych perturbacji na rynku farmaceutycznym, nie był złym rokiem dla polskiej kardiologii. Spójrzmy na rozpoczęty 2013 rok z nadzieją i pewną dozą optymizmu.

Co przynosi nam pierwszy numer Kardiologii po Dyplomie? W dziale Niewydolność serca dwa artykuły. Pierwszy, autorów z Białegostoku – prof. Bożeny Sobkowicz i dr Agnieszki Tycińskiej – zawiera praktyczne informacje o prognozowaniu i rozpoznawaniu ostrej niewydolności serca w oparciu o najnowsze wytyczne ESC. Rozważania autorek poparte są danymi z dużych rejestrów światowych. Godne uwagi są m.in. zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych w ostrej niewydolności serca. W drugim artykule, z Kliniki Choroby Wieńcowej z Krakowa, prof. Jadwiga Nessler i Bohdan Nessler przedstawiają miejsce oznaczeń stężeń peptydów natriuretycznych w różnych stanach zaawansowania cukrzycy, od bezobjawowej miażdżycy i bezobjawowej dysfunkcji po zdekompensowaną niewydolność serca.

W dziale Nadciśnienie tętnicze ciekawy artykuł dr. Aleksandra Prejbisza i wsp. z Instytutu Kardiologii z Warszawy o hormonalnej etiologii nadciśnienia. Autorzy omówili pierwotny hiperaldosteronizm oraz guza chromochłonnego nadnerczy. Artykuł zawiera ważne praktyczne informacje o metodach diagnostycznych i sposobach leczenia tych nie tak rzadkich stanów wtórnego nadciśnienia tętniczego, niestety często późno rozpoznawanego.

Właściwa kwalifikacja do terapii resynchronizującej jest nadal tematem wielu opracowań i rejestrów. Mimo zmienianych co dwa lata zaleceń nadal co trzeci chory nie odnosi korzyści z tej drogiej metody terapii. Autorzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca z Zabrza – dr Mariola Szulik i wsp. – przedstawiają bogato ilustrowane zestawienie metod diagnostyki obrazowej służących optymalizacji wskazań do CRT wraz z krytyczną oceną ich zalet i ograniczeń.

W dziale Kardiologia interdyscyplinarna temat, który każdego lekarza kardiologa musi zainteresować. Pacjent z chorobą nowotworową na oddziale kardiologicznym i w poradni kardiologicznej nie jest rzadkością. W zależności od stopnia jej zaawansowania oraz zastosowanego leczenia onkologicznego może stanowić problem przy decydowaniu o optymalnej strategii terapii kardiologicznej. Dr Grzegorz Piotrowski i wsp. z Łodzi omawiają zagadnienia ostrego zespołu wieńcowego, zabiegów rewaskularyzacyjnych, zabiegów onkologicznych i terapii przeciwpłytkowej u chorych na nowotwory.

W dziale Zagadki echo prof. Mirosław Kowalski prezentuje dwóch chorych z wadą zastawkową w celu przemyślenia wyboru strategii postępowania oraz rozpoznania strukturalnych patologii w obrazie echokardiograficznym. O trudnościach w diagnostyce zwężenia w pniu lewej tętnicy wieńcowej traktuje artykuł autorów z Kościerzyny – dr Piotr Kurek i wsp. Dobrze ilustrowany przypadek pokazuje celowość wykorzystywania w wybranych przypadkach obrazowania metodą tomografii komputerowej.

Warto przeczytać Doniesienia ostatniego miesiąca zawierające m.in. wyniki dużych wieloośrodkowych badań klinicznych (RE-ALIGN, AMPLIFY-EXT, dal-OUTCOMES, CRYSSA, MADIT-RIT).

Do góry