Diagnostyka tk, mr

Redaktor działu: dr n. med. Magdalena Zagrodzka Euromedic Diagnostics Polska

Zapalenie czy niedokrwienie – wskazanie do badania MR

Magdalena Zagrodzka,1 Paweł Stachowiak,2 Małgorzata Czechowska,2 Krzysztof Przybycień,2 Zdzisława Kornacewicz-Jach,2 Barbara Górecka-Szyld3

1 Euromedic Mazowieckie Centrum Medyczne, Warszawa

2 Klinika Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

3 Euromedic Zachodniopomorskie Centrum Medyczne, Szczecin

Adres do korespondencji: m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (7-8): 74-79

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W wakacyjnym numerze zapraszam Państwa do zapoznania się z przypadkami pacjentów skierowanych do pracowni rezonansu magnetycznego (MR) Zachodniopomorskiego Centrum Medycznego z powodu obniżenia frakcji wyrzutowej w celu diagnostyki różnicowej i kwalifikacji do dalszego postępowania. Powszechnie wiadomo, że korzystając z dostępnych sekwencji badanie MR serca jest w stanie zróżnicować większość etiologii, takich jak zapalenie, ostre niedokrwienie czy inne przyczyny kardiomiopatii. W każdym z przedstawionych przypadków badanie MR przyczyniło się do postawienia końcowego rozpoznania i ułatwiało zaplanowanie dalszego postępowania z pacjentem. Analizując to po raz kolejny staram się przekonać, jak skutecznym narzędziem w diagnostyce różnicowej chorób serca i naczyń wieńcowych jest kardiologiczny rezonans magnetyczny.

Magdalena Zagrodzka

Gdyby była tylko jedna prawda, nie można by było namalować sto obrazów na ten sam temat

Pablo Picasso

Diagnostyka kardiomiopatii u pacjentów z prawidłowym wynikiem koronarografii jest zawsze ciekawym problemem do rozwiązania dla lekarza wykonującego badania serca metodą rezonansu magnetycznego (cardiac magnetic resonance, CMR). Według piśmiennictw...

Do góry