Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (9): 57-58

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Po raz kolejny wracamy do echokardiografii interwencyjnej. Wybrane problemy obrazowania ultradźwiękowego, towarzyszącego interwencjom, były prezentowane we wcześniejszych Echoporadach i Zagadkach Echo. Bohaterem dzisiejszej jest starszy mężczyzna, u którego leczenie zwężonego ujścia aortalnego musi być poprzedzone uważną oceną zarówno stanu klinicznego, jak i możliwości anatomicznych implantacji nowej zastawki. Echokardiografia wydaje się w tej ocenie, poza ustaleniem klinicznych wskazań do interwencji, najważniejszym badaniem obrazowym. Bieżąca Echoporada zwraca jedynie uwagę na wybrane cechy z szerokiego panelu ocenianych parametrów. Warto pamiętać, że od nas – echokardiografistów zależy, czy chory będzie miał wykonywane kolejne badania, często obciążające, przebiegające z podaniem środków kontrastowych. Echoszarada odnosi się jak zwykle do ukrytych w obrazach patologii. Postanowiłem tym razem przedstawić podobną chorobę podstawową, ale różne nieprawidłowości jej towarzyszące.

Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Mężczyzna, lat 76, z chorobą wieńcową, po wszczepieniu żylnych pomostów aortalno-wieńcowych przed laty, po przebytym zawale serca NSTEMI, leczonym PCI z implantacją stentu typu DES do pomostu żylnego do GPZ, po licznych interwencjach na pomostach ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Co może być powodem złego stanu klinicznego chorego? Jakie badanie (lub badania) należy wykonać, żeby uzupełnić ocenę? Jaki sposób postępowania byłby [...]

Odpowiedź:

Kluczem do wyjaśnienia złego stanu zdrowia pacjenta okazuje się zastawka aortalna. Płatki zastawki są zmienione organicznie (ryc. 1, 2), a stenoza nie [...]
Do góry