Przypadki ekg

Redaktor działu: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Aberracja czy częstoskurcz komorowy?

Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, I Oddział Kardiologii SPSK Nr 7 ul. Ziołowa 47 40-635 Katowice

e-mail: krzysztofszydlo@ gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (9): 49-55

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

W kolejnym odcinku po raz trzeci sięgam do archiwum badań holterowskich. Na kolejnych rycinach przedstawię kilka przykładów szybkich rytmów z szerokimi zespołami QRS rejestrowanych u chorego z migotaniem przedsionków. Podyskutujemy zatem o zagadni...

Prezentuję Państwu kilka fragmentów EKG zapisu holterowskiego wykonanego u 64-letniego chorego z kardiomiopatią rozstrzeniową, długotrwałym przetrwałym migotaniem przedsionków, przekazanego do naszego ośrodka po kolejnej dekompensacji układu krążenia z frakcją wyrzutową lewej komory 20-25%. Na rycinie 1 zamieszono trzy 3-odprowadzeniowe fragmenty EKG (V 5, V 2, III). Które z nich zawierają wstawki nieutrwalonego częstoskurczu komorowego (nsVT)?

Kolejne ryciny przedstawiają te same przykłady w wersji 12-odprowadzeniowej.

Przykład 1 (ryc. 2). Od pobudzenia piątego zespoły QRS o morfologii bloku prawej odnogi: qR w V 1, RS w V 2-4, czas od początku R do ujemnego szczytu S >100 ms, szerokość zespołów QRS 190 ms (V 4), zespół rS w V 5-6 (a więc R<S). Moim zdaniem jest to początek epizodu częstoskurczu komorowego.

Do góry