Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (11): 57-58

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Od oceny jamy osierdzia wielu lekarzy rozpoczyna naukę echokardiografii. Rzeczywiście, rozpoznanie zapalenia jamy czy wynaczynienia krwi wikłającego różne zabiegi interwencyjne wydają się jednymi z łatwiejszych zadań. Pomiar separacji blaszek osierdzia ma jednak także swoje pułapki. Gromadzący się w jamie płyn może być zagrożeniem dla życia chorego i trzeba dużo wiedzieć i rozumieć w tej dziedzinie, by nie popełnić błędu. Bieżąca Echoporada dotyka zaledwie problemu oceny zapalenia osierdzia. Warto pamiętać, że echokardiografiści odgrywają ważną rolę nie tylko w diagnostyce, ale również w zabiegach odbarczenia jamy. Zabiegi takie przeprowadzane są w oddziałach pooperacyjnych i salach intensywnego nadzoru. Bieżąca Echoszarada opisuje przypadek starszej kobiety, która przebyła w przeszłości zabieg ablacji cieśni trójdzielno-żylnej z powodu napadowego trzepotania przedsionków oraz implantacji układu stymulującego DDD. Obecnie pozostaje w złym stanie ogólnym. Dlaczego? Proszę spróbować odgadnąć przedstawione na obrazach patologie.

Życzę ciekawej lektury

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Mężczyzna, lat 25, został przyjęty do kliniki dwa tygodnie po operacji ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu II. Kwalifikacja do leczenia operacyjnego miała związek z niekorzystną dla techniki przezskórnej anatomią ubytku (ubytek w tylno-doln...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Jakie powikłanie zabiegu operacyjnego należy rozpoznać? Czy leczenie zachowawcze w tej sytuacji będzie wystarczające?
Do góry