Kardiologia po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2013

Spis treści

11/2013
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Choroby naczyń
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo