Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (12): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy Wam grudniowy numer Kardiologii po Dyplomie. W nawale obowiązków przedświątecznych i planów urlopowych proszę znaleźć czas na zapoznanie się z nowymi ciekawymi artykułami.

Jako pierwsze prezentujemy opracowanie zespołu prof. Artura Mamcarza z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które zawiera najistotniejsze elementy aktualnych rekomendacji ESC poświęconych postępowaniu z chorymi na cukrzycę współistniejącą z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca. Warto pamiętać, że u każdego chorego z przewlekłą chorobą wieńcową należy podejrzewać współistnienie cukrzycy i wykonać oznaczenie hemoglobiny glikowanej oraz glikemii na czczo.

Dr hab. Tomasz Rechciński z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zachęca nas do zapoznania się z nowymi biomarkerami. Przedstawia aktualne wyniki badań dowodzące wartości diagnostycznej i rokowniczej oznaczania wybranych rodzajów mikroRNA, interleukiny 10 oraz galektyny w ostrym zespole wieńcowym oraz w niewydolności serca.

Dr Agata Fryźlewicz-Moska i prof. Jan Duława z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM w Katowicach publikują ważne opracowanie zagadnienia o szerokim znaczeniu praktycznym na temat znaczenia sodu dla organizmu oraz jego wpływu na rozwój nadciśnienia tętniczego. Autorzy przytaczając dowody z licznych opublikowanych badań, dowodzą korzyści oraz ograniczeń wypływających ze stosowania diety ubogosodowej, a także formułują zalecenia dotyczące codziennego spożycia sodu.

Ponownie podejmujemy temat zastawki trójdzielnej, który opracowała dr hab. Olga Trojnarska z Poznania. Tym razem z punktu widzenia kardiologa przedstawiono problematykę pierwotnej i wtórnej niedomykalności trójdzielnej z omówieniem trudności i wskazań do operacji chorych.

Nierozpoznaną przyczyną niespodziewanych incydentów zakrzepowo-zatorowych lub niepowodzeń położniczych może okazać się rodzaj trombofilii w postaci zespołu antyfosolipidowego na podłożu autoimmunologicznym. Tę ważną tematykę podejmują autorzy dr Mariusz Ciołkiewicz i wsp. z Białegostoku. W artykule znajdziemy szczegółowe zasady rozpoznawania oraz postępowania leczniczego.

Warto zapoznać się także z nowymi metodami oceny blaszki miażdżycowej, które stwarzają możliwość analizy jej struktury i rozpoznawania ranliwych, niestabilnych blaszek grożących wystąpieniem ostrego zespołu wieńcowego. Dr Tomasz Roleder z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu przedstawia aktualne możliwości zastosowania w tym celu wewnątrznaczyniowej ultrasonografii z analizą wirtualnej histologii, optycznej koherentnej tomografii i spektroskopii światłem w bliskiej podczerwieni. Artykuł komentuje dr Magdalena Zagrodzka.

W kolejnych rozdziałach znajdziemy przykłady możliwych zapisów egzaminacyjnych EKG przygotowane przez dr. hab. Krzysztofa Szydło oraz zagadki ECHO opracowane przez prof. Mirosława Kowalskiego.

Doniesienia ostatniego miesiąca przynoszą informacje nt. możliwego korzystnego działania spironolaktonu w nadciśnieniu płucnym, niebezpiecznej interakcji klarytromycyny z antagonistami wapnia, stosowania w STEMI biwalirudyny i trombektomii oraz rokowniczego znaczenia wyniku 6-minutowego marszu i wielkości przepływu przez zastawkę aortalną u chorych poddawanych zabiegowi TAVI.

Wszystkim Czytelnikom w imieniu Rady Naukowej i wydawnictwa składam życzenia radości i rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Do góry