Przypadki ekg

Redaktor działu: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Przykłady możliwych egzaminacyjnych zapisów EKG

Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego I Oddział Kardiologii SPSK Nr 7 ul. Ziołowa 47 40-635 Katowice e-mail: krzysztofszydlo@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (12): 55-58

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Opis i interpretacja elektrokardiogramu stanowią ważną część egzaminu z kardiologii. Ale są to również ważne składowe innych egzaminów – odbywających się zarówno w czasie studiów, jak i w czasie pracy zawodowej wielu lekarzy. Od kilku lat uczestniczę w wyborze zapisów na egzaminy z kardiologii odbywające się w Ośrodku, w którym pracuję. Nie jest to zadanie łatwe. Staramy się, aby zapisy te były jednoznaczne, ale również odpowiednio trudne, ponieważ jest to egzamin dla osób o największych kompetencjach z zakresu kardiologii. W tym odcinku chciałbym przedstawić Państwu kilka wybranych przeze mnie elektrokardiogramów – być może znalazły się one w puli zapisów egzaminacyjnych. Przedstawię również swoją interpretację oraz jej uzasadnienie. Będę się w nich opierał na wspominanych już przeze mnie w poprzednich odcinkach zaleceniach dotyczących stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych [1].

Na początek, pamiętajmy o właściwej kolejności opisu każdej krzywej elektrokardiogramu. Pozwala to na uniknięcie pomyłek, ale również porządkuje opis, który powinien zawierać odpowiedzi na następujące pytania:

Do góry