Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (12): 59-60

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Mam świadomość, że bieżąca Echoporada należy do trudnych. Niewielu z nas bowiem zajmuje się wrodzonymi wadami serca u dorosłych i niewielu diagnozuje tak wyrafinowane problemy, jak opisany. Materiał jednak przedstawiam z premedytacją, nie tyle oczekując na bezbłędne rozwiązanie zagadki, co na zwrócenie uwagi na możliwe przyczyny zatoru mózgowego u młodej kobiety po przebytych w przeszłości operacjach paliatywnych wady wrodzonej serca. Ich celem było skorygowanie najważniejszej nieprawidłowości wady, czyli upośledzonego przepływu płucnego. Echokardiografia w tym przypadku znów okazuje się metodą nie tylko identyfikującą problem, ale służącą także przygotowywanej interwencji hemodynamicznej. Echoszarada odnosi się do przypadku dużo starszej chorej po przebytym zawale mięśnia sercowego. Pozawałowej dysfunkcji mięśnia towarzyszą w tym przypadku inne nieprawidłowości. Jakie? Proszę odnaleźć ukryte w obrazach patologie. Korzystając z okazji życzę wszystkim Czytelnikom Kardiologii po Dyplomie pomyślnego Nowego Roku. Oby był szczęśliwy, a nade wszystko przynosił zdrowie Państwu i Najbliższym.

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Kobieta, lat 22, z czynnościowo pojedynczą komorą o typie dwuodpływowej komory prawej (double outlet right ventricle, DORV), z całkowitym kanałem przedsionkowo-komorowym, stenozą zastawki płucnej (wada ze zmniejszonym przepływem płucnym) przebyła ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Co mogło być powodem incydentu mózgowego u chorej? Jaki sposób postępowania należy w takiej sytuacji przyjąć?

Odpowiedź:

Opisana chora ma czynnościowo wspólną komorę z otwierającą się do tej komory wspólną zastawką przedsionkowo-komorową (ryc. 1). Wadzie towarzyszy istotne zwężenie tętnicy [...]
Do góry