Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. 
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (1): 63-64

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Pomyłka w interpretacji przyczyn dysfunkcji mięśnia lewej komory serca może mieć bardzo niekorzystne konsekwencje dla pacjenta. Jeśli uznamy na przykład, że powiększenie jamy i obniżenie frakcji wyrzutowej ma tło pozapalne będziemy prowadzić leczenie typowe dla niewydolności serca. Tymczasem chory może cierpieć z powodu istotnej hemodynamicznie niedomykalności aortalnej i wymagać wymiany zastawki. Niedoszacowanie fali zwrotnej, a taki właśnie przypadek prezentuje bieżąca Echoporada, nie powinno się zdarzyć, jeśli badający umiejętnie połączy wszystkie oceniane elementy. Informacja o obciążeniu objętościowym zawiera się bowiem nie tylko w charakterystyce samej fali, ale także w wielkości komory, kurczliwości mięśnia, oszacowaniu ciśnienia panującego w jamie. Echoszarada odnosi się tym razem do badania kontrolnego u pacjentki po operacji wady zastawkowej wykonanej przed laty. Chora zgłasza pogorszenie wydolności. Czy wymaga ponownej interwencji? Proszę spróbować odgadnąć przedstawione na obrazach patologie.

Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Mężczyzna, l. 53, przebył kilkanaście miesięcy wcześniej infekcję górnych dróg oddechowych. Wkrótce potem zaczął odczuwać duszność, wyraźnie gorzej tolerował wysiłek fizyczny. Przed infekcją nie miał dolegliwości. Lekarze opiekujący się chorym pod...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Co jest rzeczywistą przyczyną niewydolności serca u opisanego pacjenta? Jakie leczenie wydaje się najskuteczniejsze?

Odpowiedź:

Jama lewej komory u badanego pacjenta jest powiększona (ryc. 1), a funkcja kurczliwa mięśnia upośledzona (ryc. 2). Czy fala zwrotna aortalna jest przyczyną [...]
Do góry