Kardiologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2014

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2014
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Etyka w medycynie
Przypadki kliniczne
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka zagadki echo
Doniesienia ostatniego miesiąca