Przypadki ekg

Redaktor działu: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Czy to już jest migotanie przedsionków?

Krzysztof Szydło, Andrzej Hoffmann

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego I Oddział Kardiologii SPSK Nr 7 ul. Ziołowa 47 40-635 Katowice, e-mail: krzysztofszydlo@ gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (2): 51-55

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Migotanie przedsionków (AF) jest obecnie jednym z największych problemów i wyzwań współczesnej kardiologii. Szacuje się, że występuje u około 1,5-2% populacji ogólnej. Jest to arytmia, z którą spotykamy się praktycznie codziennie. Zazwyczaj występuje u chorych z organiczną chorobą serca, jednak nie tak rzadko obserwujemy ją również u osób z tzw. zdrowym sercem, bez choroby wieńcowej, wady zastawkowej czy pierwotnej kardiomiopatii.

Zalecenia Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków jednoznacznie określają, że u każdego pacjenta z podejrzeniem AF należy podjąć próbę elektrokardiograficznego udokumentowania arytmii, ponieważ zapis taki stanowi podstawę rozpoznania AF (klasa zaleceń I, poziom dowodów B). U części pacjentów pomocne mogą być różne formy przedłużonej rejestracji EKG (metodą Holtera czy telemetryczną).

W tym odcinku chcemy przedstawić Państwu dwoje naszych pacjentów, u których te właśnie badania w sposób jednoznaczny nie tylko udokumentowały AF, ale również wskazały na potencjalny mechanizm wyzwalający arytmię.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opisy przypadków

W pierwszym przypadku 39-letniej pacjentki z nadciśnieniem tętniczym, nieistotnym hemodynamicznie ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej oraz napadowym, objawowym migotaniem przedsionków rozpoznanie potwierdzono w [...]

Omówienie

Dlaczego w opisach zapisów podaliśmy określenie tachyarytmia przedsionkowa? Zgodnie z definicją elektrokardiograficzną spełniają one kryteria trzepotania przedsionków, ponieważ częstość fali F [...]
Do góry