Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw.
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (4): 59-60

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Częstość występowania infekcyjnego zapalenia wsierdzia na zastawkach natywnych prawego serca w ostatnich latach jest coraz większa w związku z wzrastającą liczbą zabiegów implantacji układu stymulującego, resynchronizującego lub kardiowertera/defibrylatora. Powodem rosnącej liczby przypadków infekcji w tej części układu krążenia jest też stosowanie leków lub środków odurzających podawanych drogą dożylną. Infekcyjne zapalenie wsierdzia na zastawkach prawego serca jest często leczone zachowawczo z dobrym skutkiem i nie wymaga postępowania chirurgicznego. Powikłaniem zapalenia na natywnej zastawce trójdzielnej może być jednak duża niedomykalność zastawki, mająca tzw. pierwotny charakter, powodująca z czasem istotne obciążenie objętościowe jam prawego serca i pogarszająca rokowanie. Przypadek taki pokazuje bieżąca Echoporada. W Echoszaradzie natomiast przedstawiam ryciny obrazujące powikłania zawału serca u 60-letniego mężczyzny. Jakie to powikłania? Proszę odgadnąć zamieszczone na rycinach patologie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dane kliniczne:

Chora, l. 49, po przebytym w 2007 r. zapaleniu wsierdzia została przyjęta planowo w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania. Pacjentka zgłaszała [...]

Pytanie:

Do jakiej operacji chora została zakwalifikowana? Czy skąpe objawy wady usprawiedliwiają taką decyzję?

Odpowiedź:

U chorej rozpoznać należy tzw. pierwotną niedomykalność zastawki trójdzielnej. Uszkodzenie płatka tylnego zastawki z jego perforacją i wypadaniem do jamy prawego [...]
Do góry