Kardiologia po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2014

Spis treści

04/2014
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Choroby naczyń
Kardiologia interdyscyplinarna
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Diagnostyka zagadki echo
Doniesienia ostatniego miesiąca