Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu: dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw
Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada

dr hab. n. med. Mirosław Kowalski

Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (9): 59-60

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

Kardiolodzy dorosłych rzadko mają w opiece pacjentów z nieskorygowaną tetralogią Fallota. Duża część chorych bowiem (ok. 90%) nie dożywa w takich warunkach czterdziestego roku życia. U podłoża wczesnych zgonów leżą przyczyny arytmiczne, infekcyjne, zakrzepowo-zatorowe, mające związek z narastającą niewydolnością serca. Siedemdziesięcioletnia pacjentka z tetralogią Fallota, u której wykonywano jedynie zabiegi paliatywne, to absolutna kazuistyka. Bieżąca Echoporada przypomina, na co w takiej sytuacji warto zwrócić uwagę i jakich metod diagnostycznych użyć. Decyzja o dalszym postępowaniu musi być wyważona i uwzględniać potencjalne korzyści oraz częste niestety w takim wieku i sytuacji hemodynamicznej zagrożenia. W Echoszaradzie natomiast prezentuję przypadek mężczyzny, u którego punktem wyjścia do poszerzonej diagnostyki była obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory serca. Wykluczono w koronarografii miażdżycę tętnic wieńcowych, znaleziono natomiast patologie, które mogą wpływać na wielkość i kurczliwość lewej komory serca. Jakie to patologie? Proszę spróbować je znaleźć.

Życzę ciekawej lektury!

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Pacjentka, lat 70, z tetralogią Fallota, po lewostronnym zespoleniu Blalocka-Taussig i po operacji Brocka w dzieciństwie, po udarze niedokrwiennym mózgu z niedowładem połowiczym lewostronnym została przyjęta do kliniki w celu ustalenia postępowani...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie:

Jaką decyzję należy podjąć? Czy pacjentka wymaga dodatkowych badań, cewnikowania serca?

Odpowiedź:

Celem zespolenia Blalocka-Taussig, łączącego tętnicę podobojczykową z tętnicą płucną, jest zwiększenie przepływu płucnego. Podobną rolę odgrywał w przeszłości zabieg Brocka, w [...]
Do góry