Kardiologia po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2014

Spis treści

09/2014
Od redakcji
Choroba niedokrwienna serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Strukturalne choroby serca i kardiomiopatie
Choroby naczyń
Przypadki ekg
Diagnostyka zagadki echo
Doniesienia ostatniego miesiąca