Przypadki ekg

Redaktor działu: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Bloki przedsionkowo-komorowe

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Adres korespondencyjny: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, I Oddział Kardiologii SPSK Nr 7, ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice, e-mail: krzysztofszydlo@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (11-12): 58-64

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

W poprzednim odcinku mowa była o zaburzeniach przewodzenia śródkomorowego. W czasie tego spotkania chciałbym poruszyć temat zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Czemu? Ponieważ okazuje się, że zarówno rozpoznawanie, jak i samo nazewnictwo niekiedy przysparza problemów, a jak dobrze wiemy przykłady bloków przedsionkowo-komorowych pojawiają się na egzaminach równie często jak w życiu.