Diagnostyka tk, mr

Redaktor działu dr n. med. Magdalena Zagrodzka, Euromedic Diagnostics Polska

TAVI – kilka praktycznych uwag

dr n. med. Magdalena Zagrodzka1, dr n. med. Wojciech Domaradzki2, prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman3 

1 Euromedic Diagnostics Polska
2 Oddział Kardiochirurgii, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Bielsko Biała
3 Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Katowice

Adres korespondencyjny: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, Euromedic Mazowieckie Centrum Medyczne, Warszawa, m.zagrodzka@gmail.com

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (11-12): 69-73

Liczba procedur TAVI (transcatheter aortic valve implantation, TAVI) systematycznie wzrasta, a wraz z nią rośnie zapotrzebowanie na precyzyjną diagnostykę obrazową, która spełni wszystkie wymogi jakościowe do zaplanowania zabiegu. W związku z tym, aby nie narażać pacjentów na powtarzanie procedur TK, poniżej przedstawiamy kilka praktycznych uwag dla lekarzy kierujących i radiologów. Z punktu widzenia radiologa najważniejsze są precyzyjnie zadane pytania w skierowaniu. Dzięki nim lekarz kierujący wpływa na zastosowany protokół badania TK, ale również na jakość otrzymanego wyniku.

Do góry