Diagnostyka zagadki echo

Redaktor działu dr hab. n. med. Mirosław Kowalski, prof. nadzw., Klinika Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii, Warszawa

Echoporada 2

Mirosław Kowalski

Kardiologia po Dyplomie 2015; 14 (3-4): 77-78

W Echoporadzie 2 przedstawiam przypadek młodej kobiety, u której wystąpiła ciężka dysfunkcja mięśnia lewej komory serca. Pacjentka wymagała poszerzenia diagnostyki o badanie echokardiograficzne, rezonans magnetyczny (MR), badania serologiczne, biochemiczne i radiologiczne. Wymagała także przedłużonej intensywnej terapii, aby ustabilizować stan układu krążenia. Mimo kompleksowej oceny czynnika etiologicznego dysfunkcji nie ustalono. W przebiegu choroby doszło do incydentu mózgowo-naczyniowego bezpośrednio wynikającego z hipo/akinezy mięśnia i powstałej w jamie lewej komory skrzepliny. Diagnostyka dodatkowych ech bywa trudna, ale warto podkreślić, że w diagnostyce tej starannie wykonane badanie echokardiograficzne odgrywa podstawową rolę. W Echoszaradzie 2 z kolei pojawiają się dane badania wykonanego u mężczyzny z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym i wadą zastawkową. Jaką? Proszę spróbować odnaleźć zamieszczone na rycinach nieprawidłowości. Życzę ciekawej lektury.

Mirosław Kowalski

Dane kliniczne:

Chora, lat 17, została przyjęta do kliniki z objawami niewydolności serca. Początek choroby był ostry i mógł sugerować zapalenie mięśnia sercowego. U pacjentki występował w tym okresie kaszel, ortopnoe, płyn w obu jamach opłucnych. W badaniach ech...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pytanie do Echoporady 2:

Jakiego powikłania można się obawiać u chorej, biorąc pod uwagę opis przypadku i zamieszczone ryciny?

Odpowiedź do Echoporady 2:

Nie zidentyfikowano czynnika, który doprowadził do ciężkiej dysfunkcji mięśnia sercowego. Jama lewej komory od początku choroby była powiększona i źle kurcząca [...]
Do góry