Kardiologia po Dyplomie Nr 03-04 (marzec) / 2015

Spis treści

03-04/2015
Od redakcji
  • Słowo wstępne Dostęp Otwarty

    prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Redaktor Naczelny

Choroba niedokrwienna serca
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Kardiologia interdyscyplinarna
Przypadki kliniczne
Diagnostyka zagadki echo
Przypadki ekg
Doniesienia ostatniego miesiąca