Tajniki echokardiografii

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wypadanie spoidła zastawki mitralnej – mało znany (i rzadko rozpoznawany) mechanizm niedomykalności mitralnej

dr n. med. Paulina Wejner-Mik
prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Paulina Wejner-Mik, Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, e-mail: mik@ptkardio.pl

Opis przypadku

59-letnia pacjentka została przyjęta do szpitala z powodu narastających od kilku miesięcy objawów niewydolności serca, obecnie w klasie III wg NYHA (New York Heart Association). W badaniu przedmiotowym stwierdzono głośny szmer skurczowy, najgłośniejszy nad koniuszkiem serca, oraz cechy zastoju u podstawy płuc.

Echokardiografia przezklatkowa wykazała poszerzenie lewej komory (wymiar końcoworozkurczowy 60 mm) i lewego przedsionka (wymiar skurczowy 58 mm) z odcinkowymi zaburzeniami kurczliwości w obrębie dorzecza prawej tętnicy wieńcowej oraz frakc...

Omówienie

Wypadanie spoidła zastawki mitralnej występuje stosunkowo rzadko. W większości przypadków dotyczy spoidła tylno-przyśrodkowego i często współistnieje z wypadaniem sąsiadujących części płatków. Opisywane etiologie obejmują infekcyjne zapalenie wsie...

Do góry