Kardiologia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2016

Spis treści

06/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Najczęstsze błędy
Przypadek kliniczny
Przypadek kliniczny
Tajniki echokardiografii
Przypadki ekg