Przypadek kliniczny

Ustawiczny częstoskurcz komorowy u młodej siatkarki

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Katarzyna Biernacka, Instytut Kardiologii, Warszawa. e-mail k.biernacka@ikard.pl

Opis przypadku

W czasie rutynowych badań kontrolnych u 15-letniej dziewczynki, uprawiającej siatkarstwo od 7 r.ż., stwierdzono częstoskurcz komorowy o morfologii bloku lewej odnogi z odchyleniem osi elektrycznej w prawo i zmiennej częstości (ryc. 1). Dziewczynka nie odczuwała żadnych dolegliwości, negowała kołatania serca i zasłabnięcia. Dotychczas nie chorowała. W wywiadach rodzinnych nie było nagłych zgonów wśród młodych ludzi.

Pacjentkę skierowano na dalsze badania. Na podstawie obrazu echokardiograficznego (powiększenie jamy i wzmożone beleczkowanie prawej komory, ryc. 2) i zaburzeń rytmu (w 24-godzinnym EKG pobudzenia komorowe, głównie w seriach po kilkanaście pobudzeń o częstości około 120/min, stanowiły 90% wszystkich ewolucji) podejrzewano arytmogenną kardiomiopatię prawej komory (AKPK). Za rozpoznaniem dodatkowo przemawiał zespól rSr’ i ujemne załamki T w odprowadzeniach V1-V4. Badanie metodą rezonansu magnetycznego wykazało prawidłową morfologię i czynność mięśnia prawej i lewej komory serca (ryc. 3). Pacjentkę zakwalifikowano do ablacji. Wykonano maping elektroanatomiczny. Nie stwierdzono obszarów niskoamplitudowych w prawej komorze. Podłoże arytmii zidentyfikowano w opuszce aorty. Wykonano skuteczną ablację (ryc. 4).

Pacjentka wróciła do uprawiania sportu. W obserwacji 4-letniej nie stwierdzono nawrotu arytmii.

Omówienie

Rozpoznanie lub wykluczenie AKPK u sportowca ma zasadnicze znaczenie dla dalszego postępowania. Chorzy, a także nosiciele mutacji powodującej AKPK, nie powinni uprawiać sportu, gdyż regularny trening zwiększa ryzyko nagłego zgonu i niewydolności prawej komory. Z drugiej jednak strony zbytnia ostrożność i postawienie nieuzasadnionego rozpoznania AKPK może zrujnować życie młodego człowieka, który związał swoje plany z karierą sportową.

Medialne doniesienia o nagłym zgonie na boisku sportowym zawsze wzbudzają wielkie zainteresowanie i zaniepokojenie. Czy śmierć na boisku sportowym jest nieuniknioną rzadkością? Okazuje się, że sportowcy umierają nagle nawet 5-krotnie częściej niż ...

Do góry