Przypadki ekg

Bloki przedsionkowo-komorowe – kolejna odsłona

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, redaktor działu

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, I Oddział Kardiologii SPSK nr 7 SUM, Katowice

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice, e-mail: kszydlo1964@gmail.com

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!

Problematyka bloków przedsionkowo-komorowych była już poruszana w „Kąciku EKG”,1 ale wracamy do niej raz jeszcze, ponieważ jest ciekawa, często też sprawia trudności egzaminacyjne, nie mówiąc o trudnościach w codziennej praktyce. Dlatego chciałbym przypomnieć definicję zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz pokazać kilka – moich zdaniem – interesujących zapisów.

W warunkach fizjologicznych węzeł przedsionkowo-komorowy stanowi jedyną strukturę anatomiczną, która ma zdolność do przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór. Nie jest to struktura jednorodna – składa się z trzech regionów: strefy komórek przejściowych, części zbitej (tworzącej węzeł przedsionkowo-komorowy) oraz części penetrującej (pęczek Hisa). Część zbita znajduje się w prawym przedsionku, podwsierdziowo, do przodu od ujścia zatoki wieńcowej, na szczycie trójkąta Kocha. Całe łącze przedsionkowo-komorowe jest strukturą bogato ukrwioną i unerwioną.

Zaburzenia przewodzenia mogą pojawić się w różnych częściach łącza przedsionkowo-komorowego, a konkretne typy bloków są ściśle powiązane z określoną lokalizacją. Przypomnijmy szczegółowe kryteria diagnostyczne dla poszczególnych postaci bloku przedsionkowo-komorowego.

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, czyli zwolnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Ten typ bloku rozpoznaje się, gdy odstęp PQ trwa >200 ms, w czasie rytmu zatokowego! Ponadto wszystkie odstępy PQ cechują się tym samym czasem trwania. Dotyczy to oczywiście zapisów krótkoczasowych – w zapisach holterowskich w różnych okresach dob...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, czyli zwolnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Ten typ bloku rozpoznaje się, gdy odstęp PQ trwa >200 ms, w czasie rytmu zatokowego! Ponadto wszystkie odstępy PQ cechują się [...]

Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia, czyli okresowy brak przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Odstęp PQ stopniowo się wydłuża, aż dochodzi do zablokowania przewodzenia, czyli po załamku P brakuje zespołu QRS. Wydłużanie się czasu trwania [...]

Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, czyli stały brak przewodzenia przedsionkowo-komorowego

Ten typ bloku rozpoznaje się, gdy dojdzie do całkowitego przerwania przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Może to nastąpić w łączu przedsionkowo-komorowym, w pęczku Hisa [...]

Do góry