Zastosowanie dodatkowych technik obrazowych przed interwencją wieńcową wysokiego ryzyka – leczenie rozwidleń naczyń wieńcowych

dr n. med. Jacek Jąkała1
dr hab. n. med. Paweł Kleczyński2
dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ3
prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek2
dr hab. n. med. Stanisław Bartuś, prof. UJ2

1Oddział Kardiologii i Krakowskie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii, Szpital św. Rafała w Krakowie

2II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

3Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, KSS im. Jana Pawła II w Krakowie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Stanisław Bartuś, prof. UJ, II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków; e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

W leczeniu złożonych zmian w tętnicach wieńcowych, jakimi są rozwidlenia naczyń wieńcowych, konieczne jest posiłkowanie się dodatkowymi metodami diagnostycznymi. Istotność tych metod wzrasta wraz z pojawianiem się dodatkowych ograniczeń w obrazowaniu angiograficznym, występujących podczas leczenia tego schorzenia.

Wprowadzenie

Leczenie rozwidleń tętnic wieńcowych (bifurkacji) to trudne technicznie zadanie, wymagające dużo czasu i powodujące większe zużycie środka cieniującego niż klasyczne zabiegi w miejscach bez bocznic. W leczeniu inwazyjnym zmian miażdżycowych zlokalizowanych na rozwidleniu stosuje się bardzo różne techniki, nieraz znacznie różniące się od siebie. Najczęściej implantuje się stent do głównego naczynia, a następnie poszerza się cewnikiem balonowym ujście gałęzi bocznej, tzw. provisional stenting. Innym podejściem jest wykorzystywanie technik z użyciem ≥2 stentów implantowanych w miejscu rozwidlenia tętnicy wieńcowej w różnych wzajemnych konfiguracjach.

Mimo tych zaawansowanych technik odległe wyniki terapii są gorsze w porównaniu z wynikami leczenia segmentów tętnic pozbawionych rozwidleń. Mamy niższą skuteczność angiograficzną tych zabiegów, wyższe ryzyko powikłań okołozabiegowych i gorsze wyniki odległe. Dlatego tak ważne jest wybieranie dodatkowych metod oceny i obrazowania tętnic wieńcowych, które pozwalają operatorowi na identyfikację morfologii blaszek miażdżycowych, ich ocenę podczas zabiegu, a co najważniejsze – ocenę wyniku zabiegu i ewentualnych powikłań, które są poza możliwościami klasycznej koronarografii.

Obrazowanie rozwidleń tętnic wieńcowych

Angiograficzna ocena tętnic wieńcowych jest złotym standardem w diagnostyce tych tętnic. Mimo to cechuje się ona kilkoma ograniczeniami, które mogą utrudniać prawidłową diagnostykę, a także limitować zabieg angioplastyki w miejscu rozwidlenia tętnic wieńcowych. Główne ograniczenia koronarografii wynikają z bardzo częstego występowania ekscentrycznych zmian miażdżycowych, krętości tętnic wieńcowych czy nakładania się segmentów różnych naczyń na siebie. Podstawowym narzędziem obiektywizującym badanie koronarografii, które możemy zastosować w codziennej praktyce klinicznej, jest ilościowa analiza angiograficzna (QCA – quantitative coronary analysis) z użyciem programów specjalnie przeznaczonych do bifurkacji, zarówno w technologii dwuwymiarowej (2D), jak i trójwymiarowej (3D).

Chociaż angiografia ilościowa jest dokładniejsza niż wizualna ocena naczyń wieńcowych, nadal istnieją problemy związane ze skróceniem długości i oceną prawdziwego wymiaru naczynia, nakładaniem się segmentów różnych naczyń, kompletnością pokrycia z...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Angiografia ilościowa

Ocena cząstkowej rezerwy wieńcowej

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa to inwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca na jakościową i ilościową ocenę rozległości zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Za pomocą tej [...]

Wewnątrznaczyniowa optyczna tomografia koherentna

Wewnątrznaczyniowa optyczna tomografia koherentna – podobnie jak obrazowanie naczyń wieńcowych z użyciem IVUS – pozwala na analizowanie tętnic wieńcowych w ich [...]

Podsumowanie

W leczeniu złożonych zmian w tętnicach wieńcowych, jakimi są rozwidlenia naczyń wieńcowych, konieczne jest posiłkowanie się dodatkowymi metodami diagnostycznymi. Istotność tych [...]

Do góry