Stan przedegzaminacyjny

Redaktor działu: dr hab. n. med. Marcin Grabowski I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Elektroterapia część 1 – pacjent z bradyarytmią

lek. Michał Kowara1,2
dr hab. n. med. Marcin Grabowski1

1I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Marcin Grabowski, I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, e-mail: marcin.grabowski@wum.edu.pl

Bradyarytmia stanowi istotny problem epidemiologiczny i kliniczny u pacjentów kardiologicznych. Jest to patologia, w której leczenie jest inne niż w większości pozostałych dziedzin kardiologii – główną metodą postępowania jest nie farmakoterapia, ale elektroterapia, czyli implantacja układu stymulującego serce, którego zadaniem jest zastąpienie naturalnej pracy serca wtedy, kiedy jest to potrzebne. W niniejszej pracy skoncentrowano się na postępowaniu z pacjentem zgłaszającym się do kardiologa z powodu bradyarytmii oraz na wyborze optymalnej formy elektroterapii.

Wprowadzenie – epidemiologia i objawy bradyarytmii

Bradyarytmia definiowana jest jako zaburzenie rytmu przebiegające z wolną czynnością serca (u dorosłych jest to częstość <60 uderzeń na minutę).1 Pojęciem bardziej ogólnym jest bradykardia, która oznacza wolną czynność serca (<60/min), niezależnie od występowania zaburzeń rytmu. Może ona przebiegać bezobjawowo, ale zdarza się, że prowadzi do objawów klinicznych (będących skutkami małego rzutu serca i nieadekwatnego utlenowania tkanek), takich jak zmęczenie, duszność, zaburzenia pamięci, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, stan przedomdleniowy czy omdlenie.2 Kolejnym ważnym problemem są potencjalne powikłania, na które narażeni są pacjenci z bradyarytmią – upadki, urazy i wypadki jako konsekwencje utraty przytomności, powikłania zakrzepowo-zatorowe, a nawet zgon wskutek asystolii. Trzeba podkreślić, że omdlenia, definiowane jako krótkotrwałe utraty przytomności spowodowane przejściowym uogólnionym zmniejszeniem perfuzji mózgu, występują u 19% osób >45 roku życia; u 10% osób, które doświadczyły omdlenia, dochodzi do urazu, natomiast nawet połowa pacjentów doświadcza nawrotów omdlenia (przekrojowe ankietowe badanie populacyjne – 1649 osób z hrabstwa Olmsted w stanie Minnesota).3,4 Warto dodać, że u 10% pacjentów przyjmowanych do szpitala z powodu omdlenia przyczynę stanowi bradyarytmia (badanie kliniczno-kontrolne obejmujące 325 pacjentów przyjętych do szpitala w czasie 22 miesięcy z rozpoznaniem omdlenia – dane z Westchester Medical Center, obszar metropolitalny miasta Nowy Jork).5 Powyższe analizy dowodzą, że bradyarytmia stanowi istotny problem kliniczny w codziennej praktyce lekarza internisty i kardiologa.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie – epidemiologia i objawy bradyarytmii

Bradyarytmia definiowana jest jako zaburzenie rytmu przebiegające z wolną czynnością serca (u dorosłych jest to częstość

Postępowanie z pacjentem

Alternatywą jest wykonanie tzw. testów prowokacyjnych (masaż zatoki szyjnej, test pochyleniowy, próba wysiłkowa i badanie elektrofizjologiczne). Uznaje się, że testy te [...]

Rozpoznanie bradyarytmii

Leczenie pacjentów z bradyarytmią

Sytuacje szczególne w leczeniu pacjenta z bradyarytmią

U wybranych pacjentów implantacja układu stymulującego serce może być konieczna z uwagi na zagrożenie życia spowodowane bradyarytmią, jednak całokształt obrazu klinicznego [...]

Podsumowanie

W leczeniu bradyarytmii metodą z wyboru jest implantacja układu stymulującego serce. Wytyczne European Society of Cardiology (ESC) dotyczące stymulacji serca i [...]

Do góry