Temat numeru

Wszczepialne rejestratory rytmu serca

prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski

ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa; e-mail: kulak@kkcmkp.pl

  • Niniejszy artykuł podsumowuje aktualną wiedzę i wskazania do stosowania wszczepialnych rejestratorów EKG u chorych z niewyjaśnionymi omdleniami, osób z niepewnym rozpoznaniem padaczki, niewyjaśnionymi kołataniami serca, u pacjentów po kryptogennym udarze mózgu w celu wykrycia migotania przedsionków jako ewentualnej przyczyny udaru, a także w celu oceny skuteczności terapii antyarytmicznej


Implantowane rejestratory EKG (ILR – implantable loop recorders; ICM – implantable cardiac monitors) są to niewielkie, bezelektrodowe urządzenia służące do długotrwałego monitorowania EKG. Stosowane są u chorych z niewyjaśnionymi omdleniami, u pacjentów z niepewnym rozpoznaniem padaczki, niewyjaśnionymi kołataniami serca, u osób po kryptogennym udarze mózgu w celu wykrycia migotania przedsionków (AF – atrial fibrillation) jako ewentualnej przyczyny udaru oraz w celu oceny skuteczności terapii antyarytmicznej.

Obecnie na rynku dostępne są urządzenia trzech firm – Medtronic, Biotronik i Abbott (ryc. 1). Urządzenia firmy Medtronic są w Polsce najpopularniejsze i dostępne w dwóch modelach. Pierwszy to starszy model, Reveal XT, który jest wielkości sporego pendrive’a (62 mm długości, 19 mm szerokości i 8 mm grubości), a wszczepia się go podskórnie w okolicę lewą przymostkową. Drugim jest model Reveal LINQ o najmniejszych wymiarach wśród wszystkich rejestratorów (44,8 mm długości, 7,2 mm szerokości i tylko 4,0 mm grubości, co daje całkowitą objętość 1,2 cm3), który jest „wstrzykiwany” za pomocą specjalnego zestawu zwykle w 4 przestrzeń międzyżebrową lewą. Urządzenie firmy Biotronik (BioMonitor 2) jest najdłuższe ze wszystkich ICM (88 mm), ale też najwęższe (15 mm szerokości i 6 mm grubości) i również łatwo daje się wstrzykiwać pod skórę. Ostatni rejestrator – Confirm Rx – firmy Abbott jest również zminiaturyzowany, niewiele większy od najmniejszego Reveal LINQ (49 mm długości, 9,4 mm szerokości i tylko 3,1 mm grubości) i także łatwo implantowalny.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma bardzo istotnych różnic między tymi rejestratorami. Czas działania baterii oscyluje w granicach 2-4 lat, urządzenia zapamiętują różnej długości fragmenty EKG z czasem zapisu do 60 minut i we wszystkich trzech przypadkach możliwa jest transmisja danych na odległość. Ocena rytmu serca opiera się na detekcji załamka R i pomiarach odstępów R-R, a rozpoznanie AF typowo – na stwierdzeniu nieregularności odstępów R-R, choć w niektórych urządzeniach są również dostępne algorytmy ściślej ukierunkowane na prawidłową detekcję AF.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka omdleń

Niewyjaśnione omdlenie to jedno z częściej spotykanych rozpoznań u chorych z utratami przytomności. Kluczem do ustalenia, czy przyczyną omdlenia są zaburzenia [...]

Diagnostyka kołatań serca

W dokumencie European Heart Rhythm Association (EHRA) z 2009 roku5 implantacja ICM u chorych z niewyjaśnionymi kołataniami serca ma klasę zaleceń [...]

Wykrywanie migotania przedsionków jako ewentualnej przyczyny udaru mózgu

To jedno z najbardziej rozwijających się wskazań do implantacji ILR, co znalazło swoje odbicie w najnowszych wytycznych europejskich oraz amerykańskim dokumencie [...]

Ocena skuteczności leczenia migotania przedsionków

Implantowane rejestratory to oczywiście bardzo przydatne urządzenia do monitorowania skuteczności leczenia antyarytmicznego, szczególnie u chorych z AF. Wiadomo, że wiele napadów [...]

Różnicowanie utrat przytomności z drgawkami

Podsumowanie

Podsumowanie wskazań do ICM przedstawiono w tabeli 1. Wiele z nich ma klasę wskazań I lub IIA, dlatego urządzenia te powinny [...]

Do góry