Przypadki ekg

Zasady opisu elektrokardiogramu – mój punkt widzenia.
Część 1

dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

I Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, I Oddział Kardiologii SPSK nr 7

ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice; e-mail: kszydlo1964@gmail.com

  • Pierwsza część autorskiego podejścia do zagadnienia prawidłowego patrzenia na zapis elektrokardiogramu minimalizującego ryzyko pominięcia czegoś lub popełnienia prostego błędu na podstawie doświadczeń wyniesionych z prowadzenia kursów, warsztatów i zajęć z interpretacji EKG

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Wielokrotnie rozpoczynałem pisanie artykułów od oczywistego sformułowania, że opis i pełna interpretacja elektrokardiogramu są wielokrotnie bardzo trudnym zajęciem. I myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy. W każdym podręczniku omawiającym te zagadnienia autorzy zamieszczają mniej lub bardziej rozbudowane zasady opisu, podstawy, kroki czy też punkty, które – pod warunkiem ich realizacji – pozwolą na uniknięcie błędów. Bardzo dobrze jednak wiemy, że bez znajomości kryteriów rozpoznania cech przerostu komory, bloku przewodzenia lub częstoskurczów, opierając się tylko na samych punktach czy krokach diagnostycznych, nigdy nie opiszemy krzywej EKG leżącej przed nami. W poprzednich wydaniach wielokrotnie omawiane były różne zagadnienia elektrokardiograficzne – przerosty, zaburzenia przewodzenia – czy też prezentowane przykłady ciekawych zapisów EKG. We wszystkich tych artykułach opierałem się na kryteriach zamieszczonych w kilku opracowaniach, które pozwolę sobie wymienić w tym miejscu, nie w piśmiennictwie, ponieważ uważam, że ich miejsce jest właśnie w głównej części artykułu:

  • Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych. Dokument opracowany przez Grupę Roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiologia Polska 2010;68(supl. IV)
  • Kompendium rozpoznań elektrokardiograficznych. Kryteria diagnostyczne przerostu jam serca, cech martwicy, zmian okresu repolaryzacji i rozpoznawania ostrych zespołów wieńcowych. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Kardiologia Polska 2016;74(8):812-9
  • Kompendium zasad wykonywania i opisywania elektrokardiogramu spoczynkowego. Kryteria diagnostyczne opisu rytmu, osi elektrycznej serca, woltażu zespołów QRS, zaburzeń automatyzmu i przewodzenia. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Kardiologia Polska 2016;74(5): 493-500
  • Wytyczne dotyczące wykonywania długotrwałych rejestracji EKG. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiologia Polska 2013;71 (Supl. IX):225-42.
Do góry