Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

Tematem grudniowego numeru „Kardiologii po Dyplomie” jest sercopochodny niedokrwienny udar mózgu. Powody są dwa: pierwszy to zamieszczony w numerze artykuł dr hab. Anetty Lasek-Bal, ordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu, a drugi to funkcjonujący już od roku w Polsce program interwencyjnego leczenia ostrego udaru mózgu metodą trombektomii, który m.in. jest z sukcesem realizowany w tymże ośrodku w Katowicach. Nieleczone migotanie przedsionków – objawowe lub asymptomatyczne – jest jedną z przyczyn (ok. 20%) niedokrwiennego udaru mózgu. Autorka omawia w artykule odrębności lokalizacji i obrazu klinicznego udaru w zależności od jego etiologii oraz prezentuje ważne zasady postępowania w ostrej fazie udaru mózgu z koniecznością szybkiej diagnostyki (do 4,5 godziny) umożliwiającej zastosowanie trombolizy dożylnej lub mechanicznej trombektomii, dla której okno terapeutyczne jest dłuższe (6 godzin), nawet do 24 godzin od pierwszych objawów zależnie od spełnienia kryteriów selekcji radiologicznej. Po zabiegu ważne jest stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej i leków przeciwpłytkowych, a następnie doustnej antykoagulacji zwykle po około 10 dniach.

Biopsja miokardialna stosowana jest obecnie w nielicznych ośrodkach kardiologicznych, głównie w celu monitorowania potransplantacyjnego oraz oceny ewentualnych zmian zapalnych. Interpretacja obrazu wymaga dużego doświadczenia, a takim dysponuje zespół z Zabrza pod kierownictwem prof. Romualda Wojnicza. Z artykułu poświęconemu temu zagadnieniu dowiemy się o zintegrowanej metodzie diagnostyki różnicowej obrazów biopsyjnych w zapaleniu mięśnia sercowego oraz we wtórnych kardiomiopatiach.

Warto zwrócić uwagę na artykuł autorów z Instytutu Kardiologii w Aninie o zasadach nadzorowania pacjentów ze wszczepionym długoterminowym wspomaganiem lewej komory serca. Chorzy ci są wypisywani do domu i w warunkach ambulatoryjnych wymagają opieki medycznej oraz telemonitorowania.

Zespół prof. Krzysztofa Wranicza z Łodzi przygotował konspekt postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych w czasie ciąży wg ostatnich wytycznych ESC. Zarówno hipotermia przypadkowa, jak i terapeutyczna może powodować wiele zmian w EKG. Informacje na ten temat przedstawiają dr Wojciech Rychlik i lek. Karolina Bula z GCM w Katowicach.

Zachęcam do zapoznania się z ciekawymi przypadkami, w tym z przypadkiem zapalenia osierdzia w przebiegu OZW z komentarzem prawnym oraz dorosłego z nowotworem i wrodzoną wadą serca.

Osobom przygotowującym się do egzaminu na pewno przyda się zapoznanie z zasadami leczenia rewaskularyzacyjnego wg najnowszych wytycznych (lek. Michał Kowara i prof. Marcin Grabowski).

Do góry