Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Redaktor Naczelny „Kardiologii po Dyplomie″

Small g%c4%85sior zbigniew 4 opt

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Szanowni Państwo!

W noworocznym wydaniu „Kardiologii po Dyplomie” startujemy z artykułem będącym tematem numeru na temat stosowania NOAC u chorego z migotaniem przedsionków. Jest to swego rodzaju kompendium wiedzy na ten temat przygotowane przez zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Artykuł oparty jest na aktualnej wiedzy oraz ostatnich wytycznych i zawiera oprócz charakterystyki stosowanych leków 12 sytuacji klinicznych, w których musimy podejmować ważne decyzje terapeutyczne. Jest to więc rodzaj przewodnika przydatnego również w czasie dyżuru.

Pozaszpitalne zatrzymanie krążenia to sytuacja wymagająca szybkiej interwencji przez przeszkolonego świadka zdarzenia, a następnie lekarskiej pomocy specjalistycznej. Sprawne funkcjonowanie „łańcucha przeżycia” jest tutaj kluczowe. O zasadach właściwego postępowania traktuje artykuł kolegów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (dr. hab. Przemysława Trzeciaka i wsp.).

Ograniczenia kaloryczne w diecie u osób z nadwagą i otyłością są korzystne, przyczyniają się bowiem do poprawy wskaźników metabolicznych oraz komfortu życia. Czy wiążą się z wydłużeniem życia? Trudno powiedzieć. O zaletach ograniczeń kalorycznych piszą dr hab. Marek Klocek i prof. Danuta Czarnecka z Krakowa.

O farmakoterapii u chorych poddanych wszczepieniu urządzenia do elektroterapii pisze prof. Przemysław Mitkowski z Poznania. Autor zwraca uwagę na znaczenie profilaktyki okołozabiegowej, strategię postępowania zabiegowego u chorych leczonych przeciwkrzepliwie oraz na potrzebę modyfikacji farmakoterapii w leczeniu przewlekłym.

Ciekawe ilustracje badań diagnostycznych zachęcają do przeczytania artykułu dr Małgorzaty Dybowskiej i wsp. z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie o zaciskającym zapaleniu osierdzia.

Na nadciśnienie tętnicze choruje co trzeci Polak, ale większość nie leczy się lub nawet nie wie o swojej chorobie. Przypadek chorego z powikłaniami nadciśnienia prezentują lek. Paulina Ładak i wsp. z Zakładu Kardiologii Sportowej WUM. O nowej metodzie leczenia migotania przedsionków za pomocą tzw. nieodwracalnej elektroporacji donoszą dr hab. Andrzej Głowniak i prof. Andrzej Wysokiński z Lublina.

Szczerze zachęcam do przeczytania najnowszego numeru.

Do góry