Koronarografia

Czy u 39-letniej kobiety może wystąpić zawał serca?

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

II Klinika Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych,

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: mbbartus@cyfronet.pl

  • W artykule opisano przypadek 39-letniej kobiety przyjętej w trybie pilnym z rozpoznaniem zawału serca bez uniesienia odcinka ST
  • Po wykluczeniu okluzji i zwężeń w tętnicach wieńcowych dzięki wykonanej koronarografii z uwagi na podejrzenie spontanicznej dyssekcji u chorej wykonano badanie optycznej koherentnej tomografii komputerowej i po potwierdzeniu rozpoznania zalecono jej leczenie zachowawcze

Opis przypadku

Pacjentka w wieku 39 lat, do tej pory nieleczona, bez nałogów i chorób towarzyszących, zgłosiła się do kardiologa z powodu nawracających epizodów bólu w klatce piersiowej. Kobieta od kilku tygodni miała dolegliwości bólowe w czasie wysiłku. Została poddana diagnostyce nieinwazyjnej przeprowadzonej w warunkach ambulatoryjnych. Wykonano test wysiłkowy, który nie wykazał cech niedokrwienia, jednak w czasie jego trwania stwierdzono epizod nieutrwalonego częstoskurczu komorowego (nsVT – non-sustained ventricular tachycardia). Było to 6 pobudzeń komorowych przebiegających z szybkością około 140/min w 6 minucie testu na bieżni ruchomej według protokołu Bruce’a. W tym czasie wystąpił u pacjentki także ból w klatce piersiowej. Kobieta została skierowana do szpitala w celu wykonania badania elektrofizjologicznego (termin przyjęcia wyznaczono za 7 dni).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Spontaniczna dyssekcja tętnic wieńcowych stanowi ważny problem kliniczny, jest bowiem częstą przyczyną ostrych zespołów wieńcowych (OZW) u dotychczas zdrowych pacjentów w [...]
Do góry