Temat numeru

Czy można zaszczepić pacjenta przeciwko chorobom serca i naczyń?

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. M. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: piotrjankowski@interia.pl

© 2020 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

MAT-PL-2000805-1.0-09/2020

  • Z uwagi na znaczne obciążenie społeczeństwa chorobami układu krążenia każda forma zapobiegania ich występowaniu odgrywa niezwykle istotną rolę
  • Jednym ze sposobów profilaktyki tych chorób jest szczepienie przeciwko grypie

Długość życia Polaków znacząco się wydłużyła w ostatnich dziesięcioleciach. O ile w 1950 r. mężczyźni żyli średnio 56,1 roku, a kobiety 61,7, o tyle w 1970 r. średnia długość życia wynosiła odpowiednio 66,6 i 73,3 roku, a w 1991 r. 65,9 oraz 75,1 roku. Począwszy od 1992 r. średni czas trwania życia zaczął się ponownie wydłużać u obu płci, by w 2017 r. wynieść 74,0 roku wśród mężczyzn i 81,8 wśród kobiet1. Mimo znaczącej poprawy trzeba podkreślić, że Polacy wciąż żyją znacznie krócej niż obywatele krajów Europy Zachodniej i Północnej. Różnica ta zmniejsza się bardzo wolno. Możemy oczekiwać, że jeśli obecne trendy zostaną utrzymane w przyszłości, średnia życia w Polsce osiągnie średnią dla piętnastu krajów będących członkami Unii Europejskiej sprzed 2004 r. za około 90 lat. Ocenia się, że za ponad połowę różnicy w średniej długości życia odpowiada zwiększona umieralność z powodu chorób układu krążenia w Polsce. Choroby te stanowią najważniejsze zagrożenie zdrowotne polskiego społeczeństwa. Według ostatnio udostępnionych danych Głównego Urzędu Statystycznego 43,3% wszystkich zgonów w Polsce spowodowanych jest właśnie chorobami układu krążenia1,2. Dostępne dane statystyczne, pochodzące z polskiego systemu opieki zdrowotnej, pozwalają też na oszacowanie chorobowości. Ocenia się, że w 2016 r. chorobowość rejestrowana dla choroby niedokrwiennej serca wyniosła 2 478 000 osób, natomiast współczynnik chorobowości 6400 na 100 000 osób3. Z kolei chorobowość rejestrowana dla niewydolności serca wyniosła 744 500, a współczynnik chorobowości 1900 na 100 000 osób.

Wobec znacznego obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia szczególnego znaczenia nabiera każda forma zapobiegania ich występowaniu. Do tych sposobów profilaktyki należy szczepienie przeciwko grypie.

Grypa a choroby układu krążenia

Choć grypę najczęściej wiążemy z infekcjami dróg oddechowych, to wirus grypy wykazuje powinowactwo do wielu tkanek i narządów, namnaża się w nich, uszkadzając je i prowadząc do groźnych następstw. Najczęstsze powikłania kardiologiczne grypy to zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca i ostre zespoły wieńcowe, w tym zawał serca. Związek między grypą a chorobą wieńcową, zawałem serca, nagłymi zgonami z przyczyn kardiologicznych jest znany od lat i dobrze udokumentowany.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Grypa a choroby układu krążenia

Choć grypę najczęściej wiążemy z infekcjami dróg oddechowych, to wirus grypy wykazuje powinowactwo do wielu tkanek i narządów, namnaża się w [...]

Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu grypy nie jest zjawiskiem bardzo częstym, występuje u 1,3% pacjentów zakażonych wirusem grypy typu A, u [...]

Ostre zespoły wieńcowe

W badaniach obserwacyjnych wykazano, że grypa istotnie zwiększa ryzyko występowania ostrych zespołów wieńcowych7. I tak ryzyko wystąpienia zawału serca w ciągu [...]

Profilaktyka

Istnieje kilka sposobów zapobiegania występowaniu grypy. Pierwszym z nich jest zdrowy tryb życia, czyli taki, na który składa się regularny i [...]

Zalecenia towarzystw naukowych i grup ekspertów

Choroby układu krążenia są najważniejszym zagrożeniem zdrowotnym społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych, dlatego szczególne znaczenie ma tworzenie zaleceń dotyczących ich profilaktyki, diagnostyki [...]

Podsumowanie

W tym roku pojawiło się nowe zagrożenie, jakim jest zakażenie SARS-CoV-2. Część ekspertów wyraża obawy, że nałożenie się dużej liczby osób [...]
Do góry