Przypadek kliniczny

Guz chromochłonny nadnercza – nie taka rzadka przyczyna nadciśnienia tętniczego

lek. Lidia Dziobiak
dr n. med. Marcin Konopka
prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, Klinika Kardiologiczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. Lidia Dziobiak

Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej,

Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Mazowiecki Szpital Bródnowski

ul. Kondratowicza 8, 03-258 Warszawa

e-mail: dziobiak@poczta.onet.pl

  • W artykule opisano przypadek 49-letniej kobiety przyjętej do szpitala z powodu zasłabnięcia z krótkotrwałą utratą świadomości, u której w toku diagnostyki rozpoznano początkowo zatorowość płucną niedużego ryzyka, a w tomografii komputerowej naczyń klatki piersiowej uwidoczniono podprzeponowo po stronie prawej zmianę guzowatą nadnercza prawego
  • Ze względu na obraz guza nadnercza i towarzyszące objawy kliniczne, takie jak chwiejne nadciśnienie oraz epizody tachykardii, wysunięto podejrzenie guza chromochłonnego, które zostało potwierdzone w badaniu histopatologicznym po jego usunięciu


Czterdziestodziewięcioletnia dotychczas nielecząca się z powodu chorób przewlekłych pacjentka została przyjęta do szpitala po zasłabnięciu z krótkotrwałą utratą przytomności. Do omdlenia doszło po pionizacji, epizod poprzedzony był mdłościami, bez wymiotów, kołatań serca, bólu w klatce piersiowej. W wywiadzie: od kilku dni infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych (gorączka, bóle głowy oraz kostno-stawowe, nieproduktywny kaszel). Chora przyjmowała ibuprofen zalecony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto u chorej kilka lat wcześniej rozpoznano hiperlipidemię, którą leczono dietą. Przed około 10 laty jednorazowo wystąpiło zasłabnięcie z utratą świadomości podczas przedłużonej pionizacji. Poza tym okresowo u kobiety występowały podwyższone (maksymalnie do 160/90 mmHg) wartości ciśnienia tętniczego, pacjentka nie przyjmowała jednak z tego powodu żadnych leków.

 

Przy przyjęciu do szpitala pacjentka była w stanie ogólnym średnim, bez duszności, bez cech niewydolności serca, bez bólu w klatce piersiowej. Zgłaszała osłabienie i miernie nasilone nudności, bez towarzyszących wymiotów. W badaniu przedmiotowym zwracały uwagę przyspieszona do 130/min częstość rytmu serca oraz dodatni wynik próby hipotensji ortostatycznej – wartości ciśnienia tętniczego w pozycji siedzącej wynoszące 130/90 mmHg obniżały się w pierwszej minucie do 110/70 mmHg, w trzeciej minucie do 110/60 mmHg.

W badaniach laboratoryjnych: bez niedokrwistości, parametry stanu zapalnego w normie, stężenie troponiny niskie, bez dynamiki zawałowej, wartości parametrów nerkowych prawidłowe. Z odchyleń w badaniach dodatkowych stwierdzono podwyższone do 1500 ng/ml stężenie dimeru D.

Na podstawie obrazu klinicznego wysunięto podejrzenie zatorowości płucnej. W tomografii komputerowej tętnic klatki piersiowej potwierdzono obecność drobnego ubytku zakontrastowania w tętnicach do segmentu 6 płuca lewego, bez cech zatorowości centr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz 1

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego każda zmiana ogniskowa wykryta w nadnerczu wymaga weryfikacji w badaniu jednofazowej tomografii komputerowej z oceną [...]

Komentarz 2

Jedynie 5% wykrywanych przypadkowo guzów nadnercza to guzy wydzielające aminy katecholowe (pheochromocytoma). Podobna liczba zmian to incydentaloma wydzielające glikokortykosteroidy; obserwujemy wówczas [...]

Komentarz 3

Podczas wdrażania leczenia mającego na celu zmniejszenie objawów klinicznych (nagłe zwyżki ciśnienia tętniczego, tachykardia) zależnych od nadmiaru krążących katecholamin stosuje się [...]

Komentarz 4

W diagnostyce uzupełniającej guzów nadnercza poza monitorowaniem wielkości metodą ultrasonograficzną wykonuje się również scyntygrafię w celu oceny stadium zaawansowania i stopnia [...]

Komentarz 5

Leczenie operacyjne zwykle wykonywane jest metodą laparoskopową. Wskazaniami do adrenelektomii metodą klasyczną są m.in. średnica zmiany ≥6-8 cm (tak było w [...]

Do góry