Naczyniowe zespoły uciskowe

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka1,2
lek. Dominika Pupka3

1Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej, Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs we Wrocławiu

2Lekarz Kadry Narodowej Polskiego Związku Triathlonu

3Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej,

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs

ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław

e-mail: apupka@me.com

  • Nieprawidłowe uciśnięcia struktur tętniczych, żylnych i nerwów – poważny problem nie tylko dla sportowców
  • Charakterystyka wybranych zespołów uciskowych
  • Obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne


Zespół uciskowy można zdefiniować jako stan charakteryzujący się różnymi objawami wynikającymi z ucisku elementów nerwowo-naczyniowych przez otaczające tkanki. Jego pojawienie się lub zaostrzenie wiąże się z różnymi stanami chorobowymi, ale często także ze wzmożoną aktywnością fizyczną. U sportowców i innych osób aktywnych fizycznie może wystąpić wiele nieprawidłowych uciśnięć nerwów, struktur tętniczych i (rzadziej) żylnych. Do najczęstszych należą:

  • zespół uciskowy górnego otworu klatki piersiowej
  • zespół usidlenia tętnicy podkolanowej
  • przewlekły zespół ciasnoty przedziałów powięziowych
  • ostry zespół ciasnoty przedziałów powięziowych
  • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych kończyn górnych.

W przebiegu zespołu uciskowego tkanka jest dociskana do innej struktury i ulega niedokrwieniu, utracie nerwów, zapaleniu lub uszkodzeniu. Ucisk włókien nerwowych skutkuje niezdolnością do przekazywania impulsów z powodu bezpośredniego uszkodzenia ściskanych włókien nerwowych lub zniszczenia pośredniego spowodowanego ograniczeniem dopływu tlenu. Ucisk żył prowadzi do zaburzeń naczynioruchowych charakteryzujących się obrzękiem i sinicą, które pojawiają się w wyniku zmniejszonego odpływu krwi z ograniczonego obszaru przy nienaruszonych tętnicach. Ucisk tętnic jest przyczyną ostrego lub przewlekłego niedokrwienia w wyniku niewystarczającego przepływu krwi do dotkniętego nim obszaru lub miejscowych powikłań w obrębie tętnic, w tym tętniaka lub obwodowej zatorowości.

Zespoły uciskowe powodują ból wywołany wysiłkiem fizycznym lub nasilający się przy wysiłku, obrzęk, parestezje, niedokrwienie i chromanie przestankowe. Należy podkreślić wagę dokładnego badania klinicznego i wczesnej diagnozy, aby zapewnić odpowiednie leczenie zachowawcze lub chirurgiczne i zapobiec dalszym powikłaniom. Celem tego artykułu jest przedstawienie anatomii, patofizjologii, diagnostyki i leczenia poszczególnych patologii.

Zespół uciskowy górnego otworu klatki piersiowej

Zespół uciskowy górnego otworu klatki piersiowej (TOS – thoracic outlet syndrome) obejmuje grupy odrębnych zaburzeń wywołanych uciskiem naczyń krwionośnych i nerwów kończyn górnych w obszarze górnego otworu klatki piersiowej1 (ryc. 1). TOS jest cz...

Złożoność TOS wynika z tego, że wiele różnych schorzeń, takich jak zespół żebra szyjnego, zespół mięśnia pochyłego przedniego – zespół Naffzigera, zespół żebrowo-obojczykowy, hiperabdukcja, złamanie obojczyka, zespół mięśnia piersiowego mniejszego...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej

Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej (PAES – popliteal artery entrapment syndrome) jest ważną, choć rzadką przyczyną poważnej niepełnosprawności i chromania kończyn dolnych [...]

Zespoły uciskowe przedziałów powięziowych

Zespoły te definiuje się jako stany, w których zwiększone ciśnienie w ograniczonej przestrzeni upośledza krążenie krwi i funkcjonowanie tkanek w tym [...]

Inne naczyniowe zespoły uciskowe

Zespół dziadka do orzechów (renal nutcracker syndrome) jest wrodzoną anomalią naczyniową polegającą na poszerzeniu lewej żyły nerkowej z powodu jej uciśnięcia [...]

Podsumowanie

W przypadku objawów nerwowo-naczyniowych u sportowców i innych osób aktywnych fizycznie zespoły uciskowe mają duże znaczenie. Powodują ból wywołany wysiłkiem fizycznym, [...]

Do góry